Незабавно изтегляне на софтуера

Незабавно изтегляне на софтуера

Помощ при настройването 00800 1184966

Помощ при настройването
00800 1184966

РАЗЯСНЕНИЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРАВА НА ОТКАЗ & ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ

Право на отказ при договори от разстояние (потребителски договори)

Потребителите имат право на законно право на отказ. Потребител е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които не могат да бъдат преписани нито на тяхната търговска нито самостоятелна професионална дейност.

A. РАЗЯСНЕНИЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРАВА НА ОТАЗ

Право на отказ

Вие имате право в рамките на четиринадесет дни без посочване на причини да се откажете от този договор.

Срокът на правото на отказ възлиза

  • при договори за доставка на цифрови съдържания, които не се доставят на физически носител на данни, четиринадест дни от деня на слючване на договора
  • при договори за покупка четиринадесет дни от деня, в който Вие или посочена от Вас Трета страна, която не е превозвачът, сте/е влезли/влязла във физическо владение на стоките
  • при договори за повече стоки, които сте поръчали в рамките на единна поръчка и биват доставяни по отделно,четиринадесет дни от деня, в който Вие или посочена от Вас Трета страна, която не е првозвачът, сте/е влезли/влязла във владение на последната частична доставка или на последнатачаст.

За да упражните правото си на отказ трябва да ни (lizengo GmbH & Co. KG, ул. Айлер 3, 51107 Кьолн, Германия, тел.: 00800 1184966, е-мейл: [email protected]) информирате посредством ясна декларация (напр. изпратено по пощата писмо, факс или е-мейл) за Вашето решение, да се оттеглите от този договор. За тази цел можете да използвате приложения примерен формуляр за отказ, който обаче не е предписан.


За спазване срока за отказ е достатъчно, да изпратите съобщението за упражняването на правото на отказ преди изтичане срока за отказ.

Последствие на отказа

Ако се оттеглите от този договор, ние трябва да Ви заплатим обратно всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, които се получават от това, че сте избрали друг от предложения от нас, най-изгоден начин на доставяне), незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който при нас е постъпило съобщението за Вашия отказ от този договор. За заплащането обратно ние ще използваме същото средство на плащане, което сте приложили при първоначалната трансакция, освен ако с Вас е било договорено нещо друго; в никакъв случай няма да Ви бъдат калкулирани такси за това плащане обратно. Ние можем да откажем това плащане обратно, докато получим стоките обратно или докато предоставите доказателство, че сте изпратили обратно стоките, според това, коя е по-ранната дата.

Вие трябва незабавно и във всеки случай най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който ни уведомите за отаза от този договор, да ни изпратите обратно или да ни предадете стоките. Срокът е спазен, ако ни изпратите стоките преди изтичане на срока от четиринадесет дни. Ние ще поемем разходите за обратното връщане на стоките.

Край на разясняването на процесуалните права на отказ

 

Б. Формуляр за отказ

Ако искате да се откажете от договора, тогава попълнете моля следния формуляр и ни го изпратете обратно по е-мейл или по пощата.

Формуляр за отказ

[email protected]

lizengo GmbH & Co. KG
Eiler Str. 3
51107 Cologne
Germany

Последно разглеждани
Live Chat Live Chat